Obsługa finansowa

  • Przygotowywanie przelewów;
  • Przygotowywanie umów zleceń;
  • Współpraca z bankami;
  • Korzystanie z bankowego systemu identyfikacji masowych płatności gwarantującego jednoznaczne i natychmiastowe (on-line) przypisanie dokonywanych wpłat do poszczególnych Członków Wspólnoty !!!
  • Obsługa lokat bankowych.