Obsługa kadrowo-płacowa

  • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i dzieło;
  • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od płac;
  • Sporządzanie rocznych rozliczeń PIT dla pracowników;
  • Obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u.