Obsługa prawna (działania we współpracy z Zarządem Wspólnoty)

  • Reprezentowanie Zleceniodawcy na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów;
  • Przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów;
  • W ramach umowy o administrowanie (za pośrednictwem naszej Firmy) mają Państwo dostęp do bezpłatnych porad prawnych oraz analizy dokumentów w zakresie zarządu nieruchomością wspólną przez radcę prawnego Panią Magdalenę Kubot z kancelarii DopierałaKubot ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13 lok. 204 Wrocław !!!